Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

Mapa webu RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Evidencia obyvateľstva

PRIHLÁSENIE K TRVALÉMU POBYTU

Dátum: 20. 4. 2021

Trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi, má len evidenčný charakter. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Vybavovanie tejto agendy sa riadi zákonom č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov

ODHLÁSENIE Z TRVALÉHO POBYTU

Dátum: 20. 4. 2021

V prípade, že sa sťahujete v rámci Slovenskej republiky, nemusíte si sami odhlasovať trvalý pobyt. Automaticky to urobí ohlasovňa, v ktorej si nahlásite aktuálny trvalý pobyt.

POBYT OBČANA V ZAHRANIČÍ

Dátum: 20. 4. 2021

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má právo ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU

Dátum: 20. 4. 2021

môže urobiť ohlasovňa alebo na základe návrhu na zrušenie trvalého pobytu vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo

PRECHODNÝ POBYT

Dátum: 20. 4. 2021

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní, ktorý musí ohlásiť do 10 dní od ubytovania. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.

ÚRAD

cintorín

 

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia
google-play-downloadapp-store-download

odkaz na Senior klub

Pečať obce