Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

Mapa webu RSS
Seniori
Vyhľadávanie

KONTAKT

Obecný úradKontakt:

Obec Bohdanovce nad Trnavou
Trhová ulica 268/1
919 09 Bohdanovce nad Trnavou

info@bohdanovce.sk
podatelna@bohdanovce.sk

starosta:
Ivan Bočko
e-mail: starosta@bohdanovce.sk
0908 762071
033/55 29 201

podateľňa, matrika, evidencia obyvateľstva, správa daní a poplatkov, pokladňa, overovanie listín a podpisov:
Ing. Elena Marešová
e-mail: elena.maresova@bohdanovce.sk
tel.: 033/ 55 29 101

učtáreň, mzdová a personálna agenda, zástupkyňa matrikárky:
Beáta Izakovičová
e-mail: beata.izakovicova@bohdanovce.sk
tel.: 033/53 54 503

stavebná agenda, nájomné byty, sociálne veci, projekty: 
Mgr. Anna Vitteková
e-mail: anna.vittekova@bohdanovce.sk
tel.: 0911 239 588

obecná knižnica, CO, akcie
Iveta Kolarovičová
e-mail: iveta.kolarovicova@bohdanovce.sk
tel.: 0911 239 588

č.účtu: SK77 0200 0000 0000 0862 0212   
IČO: 00312266
DIČ: 2021133642

Úradné hodiny pre verejnosť

  • Pondelok: 07:30-12:00   12:30-15:30
  • Utorok:      nestránkový deň
  • Streda:      07:30-12:00   12:30-16:30
  • Štvrtok:     07:30-12:00   12:30-15:30
  • Piatok:       07:30-12:00   12:30-14:30

Spoločný obecný úrad
Kollárova 8
917 01 Trnava

web: http://soutt.sk/
 
Zodpovedná osoba vo veciach ochrany osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov §44-§46 je spoločnosť   osobnyudaj.sk, s.r.o.:
JUDr. Radovan Tomaško              tomasko@osobnyudaj.sk

Zodpovedná osoba pre kybernetickú bezpečnosť je spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o.:

IT špecialista - Patrik Porubčan      porubcan@osobnyudaj.sk

 

ZBERNÝ DVOR je v prevádzke nasledovne:

Letné obdobie 1. apríl -  31. október:  
- streda:              14.00 - 18.00                                          
- sobota:             10.00 - 16.00        

Zimné obdobie 1. november - 31. marec:  
- streda:              12.00 - 16.00                                          
- sobota:             10.00 - 14.00 (prvá sobota v mesiaci)  

Prevádzkový poriadok zberného dvora