Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Komisia pre ekonomiku, financie a bytovú politiku.

Predseda: JUDr. Andrej Adamec
Členovia: Ing. Viera Krajčovičová; Mgr. Juraj Janček, PhD.; Peter Mračka; Boris Janto 

Náplň práce: spracováva a predkladá návrh na schválenie obecného rozpočtu, jeho zmien a doplnkov. Vyjadruje sa k hospodáreniu obce s finančnými prostriedkami a majetkom obce, podáva návrhy na miestne dane a poplatky, sleduje poradovník s nájomnými bytmi a odporúča nových nájomníkov.

Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia.

Predseda: Ing. Ľuboš Dušek
Členovia:  Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Ľuboslov Kumančík, Jozef Kavický, Ivan Bočko, JUDr. Andrej Adamec, Ing. Mgr. Michal Šarvaic

Náplň práce: spracúva návrhy k zmenám územného plánu, posudzuje žiadosti o stavebné konania v zmysle stavebného zákona a dohliada na jeho dodržiavanie počas realizácie, prerokúva návrhy na investičné akcie, navrhuje ich prioritu v časovom i finančnom plnení, dohliada a navrhuje spôsob ochrany životného prostredia, ochrany ovzdušia, vody a zelene v obci, spolupracuje pri verejnom obstarávaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a interných smerníc obce.

Komisia školstva, mládeže,  sociálnych vecí, kultúry a športu.

Predseda: Ivan Bočko
Členovia: Ing. Mgr. Michal Šarvaic, Boris Janto, Ing. Tomáš Doboš,  Bc. Monika Kovárová, Helena Kočiská, Monika Siantová

Náplň práce: spolupracuje s vedením ZŠ s MŠ, Školskou radou a predkladá OZ návrhy na zvýšenie a udržanie kvality vzdelávacieho i mimoškolského procesu, spolupracuje so všetkými záujmovými organizáciami, fyzickými či právnickými osobami a pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v obci, spracúva plán kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, pričom navrhuje hlavné obecné podujatia s dôrazom na historické výročia a udalosti, organizuje osvetu v oblasti dôchodkového, sociálneho a zdravotného zabezpečenia občanov, spolupracuje so všetkými zložkami a pri organizovaní športových podujatí celo obecného charakteru, navrhuje spôsoby skvalitnenia a atraktivity športového diania v obci, aktivizuje mládež.

Komisia na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku.

Predseda: Ing. Tomáš Doboš
Členovia: Ing. Ľuboslav Kumančík, Ing. Ľubomír Kvetan, Mgr. Juraj Janček, PhD.

Náplň práce: zaoberá sa písomnými oznámeniami verejných funkcionárov v obci na ich majetkové pomery a vyjadruje sa k nim, rieši sťažnosti a podnety občanov, odporúča ich  na prípadné prerokovanie na zasadnutí OZ, podáva návrhy k eliminovaniu negatívnych javov v obci, sleduje bezpečnostnú situáciu v obci.  

SAMOSPRÁVA

cintorín

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia
google-play-downloadapp-store-download

odkaz na Senior klub

Pečať obce