Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

Mapa webu RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Školstvo

Základné identifikačné údaje školy

Názov školy: Základná škola  s materskou  školou
Adresa školy: Bohdanovce nad Trnavou č. 41, 919 09
Telefónne číslo: 033/5529116, 033/5529185
E- mail: admin@zsbohdanovcett.edu.sk
IČO/DIČ: 37842501/ 2021700681
Zriaďovateľ: Obec Bohdanovce nad Trnavou
                       919 09 Bohdanovce nad Trnavou 268

Starosta obce: Ivan Bočko 
Riaditeľka školy: Mgr. Lucia Plaštiaková
Zástupkyňa pre MŠ: Bc. Natália Rabárová
Vedúca ŠJ: Janka Slodíčková

ZŠ s materskou školou Bohdanovce nad Trnavou zriadená Obcou Bohdanovce nad Trnavou ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou dňom 01.01.2003.
Organizácia školy sa vnútorne člení na útvary, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah vzájomne súvisiacich činností určitého špecifického zamerania.

 

Základná škola
Základná škola s materskou školou je spádovou školou pre žiakov z obcí Bohdanovce nad Trnavou i Šelpice a vytvára podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov z týchto oboch obcí.

Organizačnú štruktúru ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou tvoria 4 útvary ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ.

Škola má svoju stálu vysokú úroveň, o ktorú sa stará kvalifikovaný pedagogický zbor. Na výchovno-vzdelávacom procese v škole sa v minulom školskom roku podieľalo 8 pedagogických zamestnancov vrátane 3 vychovávateliek ŠKD a jedného pedagogického asistenta.

Základnú školu k 15.9.2022 navštevovalo 77 žiakov

Materská škola
V školskom roku 2021/2022 bolo na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zapísaných 65 detí. Deti boli rozdelené do 3 tried s celodennou výchovou a vzdelávaním.

Počas celého pobytu v materskej škole je posilňovaná výchova k zdravému životnému štýlu a rozvoju lokomočných zručností detí podľa ich vekových osobitostí, pri ktorých sú využívané stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti prepojené so životom. Vo vzdelávacích aktivitách sa rozvíjajú komunikačné, matematické, digitálne, sociálne a pracovné kompetencie detí.

V MŠ pracuje 6 plne kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a 5 nepedagogických zamestnancov.

V júli 2021 sa začala rekonštrukcia materskej školy (prístavba jedálne pre žiakov ZŠ, prístavba 4. triedy a príslušenstva). Priestory školskej jedálne, ktorých kolaudácia prebehla v máji 2022, začali žiaci ZŠ využívať od 1. júna 2022.  Kolaudácia priestorov MŠ prebehla v júli 2022. 

 

Dokumenty

Školský vzdelávací program pre l. stupeň základnej školy - ISCED l (Škola pre radosť a zdravie 2011-2012)

Školský vzdelávací program pre l. stupeň základnej školy - ISCED l (Škola pre radosť a zdravie 2011-2012).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 4,3 MB
Stiahnuté: 291×
Vložené: 22. 10. 2020

Hodnotiace správy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2008-2009

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2008-2009.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 240,5 kB
Stiahnuté: 277×
Vložené: 22. 10. 2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2009-2010

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2009-2010.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 249,5 kB
Stiahnuté: 254×
Vložené: 22. 10. 2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2010-2011

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2010-2011.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 301 kB
Stiahnuté: 224×
Vložené: 22. 10. 2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2011-2012

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2011-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 520,09 kB
Stiahnuté: 211×
Vložené: 22. 10. 2020

Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2006-2007

Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2006-2007.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 259,5 kB
Stiahnuté: 210×
Vložené: 22. 10. 2020

Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2007-2008

Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2007-2008.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 296 kB
Stiahnuté: 225×
Vložené: 22. 10. 2020

OBEC

cintorín

 

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia
google-play-downloadapp-store-download

odkaz na Senior klub

Pečať obce