Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zloženie zastupiteľstva 2014-2018

Ivan Bočkoib

Bohdanovce nad Trnavou 371

mail: ivanbocko@gmail.com

mob.: 0908 762 071

Zástupca starostu, predseda Komisie na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku; Komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

 

Mgr. Alena Winterová

Bohdanovce nad Trnavou 397

mail: winterova.alena@gmail.com

mob.: 0907 247 712

Členka Rady školy.

 

Helena Kočiskáhk

Bohdanovce nad Trnavou 20

mail: hela.kociska@gmail.com

mob.: 0907 293 118

Predsedkyňa Komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

 

Bc. Božena Ryškovábr

Bohdanovce nad Trnavou 166

mail: bozena.ryskova@gmail.com

mob.: 0908 709 680

Členka Komisie pre ekonomiku, financie a bytovú politiku

 

Dušan Horváth

Bohdanovce nad Trnavou 299

mail: horvathd.remstep@gmail.com

mob.: 0903 202 212

Člen  Komisie pre ekonomiku, financie a bytovú politiku

 

Oľga Jakubcováoj

Bohdanovce nad Trnavou 60

mail: olga.jakubcova@gmail.com

mob.: 0902 225 324

Členka Komisie na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku; Komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

 

Peter Mračka

pm

Bohdanovce nad Trnavou 121

mail: mrakota@centrum.sk

mob.: 0905 909 085

Predseda Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia

 

Mgr. Peter Novák

pn

Bohdanovce nad Trnavou 368

mail: peternovak004@gmail.com

mob.: 0910 621 666

Člen Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia

 

 

Mgr. Juraj Janček, PhD.jj

Bohdanovce nad Trnavou 295

mail: j.jancek@gmail.com

mob.: 0911 519 909

Člen Komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu; Komisie na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku

 

Volebné obdobie 2014-2018

Zástupca starostuMária Hlbocká(do 06/2018), Ivan Bočko (od 06/2018)

Poslanci zastupiteľstva: Mária Hlbocká (do 06/2018), Mgr. Alena Winterová (od 06/2018), Helena Kočiská, Bc. Božena Ryšková, Monika Siantová (do06/2018), Dušan Horváth (od 06/2018), Oľga Jakubcová, Ivan Bočko, Peter Mračka, Mgr. Peter Novák, Mgr. Juraj Janček, Phd.

Zloženie samosprávy v predchádzajúcich obdobiach

Volebné obdobie 2010-2014

Zástupca starostu: Ing. Ľubomír Kvetan (od 14.7.2014), Mária Hlbocká (do 11.7.2014- vzdala sa funkcie).

Poslanci zastupiteľstva: Bc. Jozef Ganz, Mária Hlbocká, Mgr.  Silvia Kovérová, Ing. Viera Krajčovičová, Pavol Krcho, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Peter Novák, Ing.  Mária Tomeková (k 30.5.2012  sa vzdala mandátu), Jozef Winter (od  1.6.2012)

Volebné obdobie 2006-2010
Zástupca starostu: Rudolf Kapičiak (od 02.07.2010) Stanislav Hlbocký (do 02.07.2010 - vzdal sa funkcie)
Poslanci zastupiteľstva: Stanislav Hlbocký (k 02.07.2010 sa vzdal mandátu), Helena Kočiská, Pavel Lenivý, Oľga Martišovičová, Jozef Dekan, Ing. Rastislav Hracho, Stanislav Kočiský (k 20.3.2009 sa vzdal mandátu), Rudolf Kapičiak, Zuzana Vančová, Dušan Horváth (od 15.5.2009 nahradil Stanislava Kočiského), Peter Mračka (od 02.07.2010)

Volebné obdobie 2002-2006

Zástupca starostu: Rudolf Kapičiak
Poslanci zastupiteľstva: Rudolf Kapičiak, Jozef Kavický, Pavol Krcho, Eduard Miklošovič, Daniela Síčová (vzdala sa mandátu), Mgr. Silvia Kóverová, Matilda Hlbocká, Helena Kočiská

Volebné obdobie: 1998-2002

Zástupca starostu: Miroslav Sučák
Poslanci zastupiteľstva: Miroslav Sučák, Dušan Horváth, Rudolf Kapičiak, Jozef Kavický, Ján Kolárik (zomrel), Mária Krchnáková (vzdala sa mandátu), Pavol Krcho, Mgr. Silvia Kóvérová, Mgr. Helena Kumančíková (vzdala sa mandátu), Eduard Miklošovič, Daniela Síčová, Ing. Mária Tomeková, Bohuslav Šarvaic, Ladislav Piaček, Ing. Rastislav Hracho

Volebné obdobie: 1994-1998

Zástupca starostu: Jozef Kavický
Poslanci zastupiteľstva: Jozef Kavický, Ing. Ľuboš Dušek, Matilda Hlbocká, Anton Jagelka, Mária Krchnáková, Anton Kučera, Pavol Lenivý, Helena Kumančíková , Augustín Ryška, Daniela Síčová, Miroslav Sučák, Dušan Horváth

Volebné obdobie: 1990–1994

Zástupca starostu: Ľudovít Feranec
Poslanci zastupiteľstva: Ľudovít Feranec, Jozef Kavický, Pavol Lenivý, Irenej Braniša, Daniela Síčová, Pavol Leja, Peter Korytár, Augustín Ryška, Dušan Horváth, Matilda Hlbocká, Jozef Rábara, Mária Krchnáková.