Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Obecné zastupiteľstvo

Zloženie zastupiteľstva 2018-2022

Ivan BočkoIB

Bohdanovce nad Trnavou 371
mail: ivanbocko@gmail.com
mob.: 0908 762 071

Zástupca starostu, predseda Komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu; člen Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia

 

JUDr. Andrej Adamec AA

Bohdanovce nad Trnavou 518   
mail: adamec.andrej@hotmail.com
mob.: 0907 500 330

Predseda Komisie pre ekonomiku, financie a bytovú politiku, člen Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia

 

Ing. Tomáš DobošTD

Bohdanovce nad Trnavou 410
mail: ing.tomas.dobos@gmail.com
mob.: 0910 915 290

Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku; člen Komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

 

Ing. Ľuboš DušekLD

Bohdanovce nad Trnavou 32
mail: lubos.dusek.svk@gmail.com
mob.: 0905 892 499

Predseda Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia; 

 

Boris JantoBJ

Bohdanovce nad Trnavou 414
mail: boris.janto@gmail.com
mob.: 0904 824 952

Člen  Komisie pre ekonomiku, financie a bytovú politiku; Komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

 

Ing. Ľuboslav KumančíkLK

Bohdanovce nad Trnavou 512
mail: kuman@centrum.sk
mob.: 0911 639 193

Člen Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia; Komisie na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku

 

Ing. Ľubomír KvetanLK

Bohdanovce nad Trnavou 279
mail: lubomir.kvetan@gmail.com
mob.: 0903 457 961

Člen Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia; Komisie na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku

 

Peter MračkaPM

Bohdanovce nad Trnavou 121
mail: mrakota@centrum.sk
mob.: 0905 909 085

Člen Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia; Komisie pre ekonomiku, financie a bytovú politiku

 

Ing. Mgr. Michal ŠarvaicMS

Bohdanovce nad Trnavou 91
mail: michal.sarvaic@gmail.com
mob.: 0905 761 786

Člen Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia; Komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

 

Volebné obdobie 2018-2022

Zástupca starostu: Ivan Bočko

Poslanci zastupiteľstva: JUDr. Andrej Adamec, Ivan Bočko, Ing. Tomáš Doboš, Ing. Ľuboš Dušek, Boris Janto, Ing. Ľuboslav Kumančík, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Mgr. Michal Šarvaic

Zloženie samosprávy v predchádzajúcich obdobiach

Volebné obdobie 2014-2018

Zástupca starostu: Mária Hlbocká(do 06/2018), Ivan Bočko (od 06/2018)

Poslanci zastupiteľstva: Mária Hlbocká (do 06/2018), Mgr. Alena Winterová (od 06/2018), Helena Kočiská, Bc. Božena Ryšková, Monika Siantová (do06/2018), Dušan Horváth (od 06/2018), Oľga Jakubcová, Ivan Bočko, Peter Mračka, Mgr. Peter Novák, Mgr. Juraj Janček, PhD.

Volebné obdobie 2010-2014

Zástupca starostu: Ing. Ľubomír Kvetan (od 14.7.2014), Mária Hlbocká (do 11.7.2014- vzdala sa funkcie).

Poslanci zastupiteľstva: Bc. Jozef Ganz, Mária Hlbocká, Mgr.  Silvia Kovérová, Ing. Viera Krajčovičová, Pavol Krcho, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Peter Novák, Ing.  Mária Tomeková (k 30.5.2012  sa vzdala mandátu), Jozef Winter (od  1.6.2012)

Volebné obdobie 2006-2010

Zástupca starostu: Rudolf Kapičiak (od 02.07.2010) Stanislav Hlbocký (do 02.07.2010 - vzdal sa funkcie)
Poslanci zastupiteľstva: Stanislav Hlbocký (k 02.07.2010 sa vzdal mandátu), Helena Kočiská, Pavel Lenivý, Oľga Martišovičová, Jozef Dekan, Ing. Rastislav Hracho, Stanislav Kočiský (k 20.3.2009 sa vzdal mandátu), Rudolf Kapičiak, Zuzana Vančová, Dušan Horváth (od 15.5.2009 nahradil Stanislava Kočiského), Peter Mračka (od 02.07.2010)

Volebné obdobie 2002-2006

Zástupca starostu: Rudolf Kapičiak
Poslanci zastupiteľstva: Rudolf Kapičiak, Jozef Kavický, Pavol Krcho, Eduard Miklošovič, Daniela Síčová (vzdala sa mandátu), Mgr. Silvia Kóverová, Matilda Hlbocká, Helena Kočiská

Volebné obdobie: 1998-2002

Zástupca starostu: Miroslav Sučák
Poslanci zastupiteľstva: Miroslav Sučák, Dušan Horváth, Rudolf
Kapičiak, Jozef Kavický, Ján Kolárik (zomrel), Mária Krchnáková (vzdala sa mandátu), Pavol Krcho, Mgr. Silvia Kóvérová, Mgr. Helena Kumančíková (vzdala sa mandátu), Eduard Miklošovič, Daniela Síčová, Ing. Mária Tomeková, Bohuslav Šarvaic, Ladislav Piaček, Ing. Rastislav Hracho

Volebné obdobie: 1994-1998

Zástupca starostu: Jozef Kavický
Poslanci zastupiteľstva: Jozef Kavický, Ing. Ľuboš Dušek, Matilda Hlbocká, Anton Jagelka, Mária Krchnáková, Anton Kučera, Pavol Lenivý, Helena Kumančíková , Augustín Ryška, Daniela Síčová, Miroslav Sučák, Dušan Horváth

Volebné obdobie: 1990–1994

Zástupca starostu: Ľudovít Feranec
Poslanci zastupiteľstva: Ľudovít Feranec, Jozef Kavický, Pavol Lenivý, Irenej Braniša, Daniela Síčová, Pavol Leja, Peter Korytár, Augustín Ryška, Dušan Horváth, Matilda Hlbocká, Jozef Rábara, Mária Krchnáková.