Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Informácie pre verejnosť

Plán ochrany obyvateľstva obce Bohdanovce nad Trnavou pred účinkami nebezpečných látok, ktorého súčasťou sú protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia ...(viac)

Informácia pre verejnosť ....(opatrenie na ochranu osôb v súvislosti s nálezmi nebezpečných zásielok - usmernenie - č.1, - č.2. -č.3. ).

Informácia pre verejnosť .......( viac).