Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

Mapa webu RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Základné informácie

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. To, ako dokážu zvládnuť vzniknutú situáciu, závisí od ich pripravenosti. Dôsledky mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodnej reakcie na vzniknutú situáciu, alebo jej podceňovanie spolu s panikou, znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotne postihnutých ľudí.
Každý z nás by si mal osvojiť základné informácie o spôsoboch a postupoch, ktoré mu pomôžu v prípade
potreby ochrániť život, zdravie alebo majetok. Táto príručka má usmerniť vaše konanie vípade akútneho ohrozenia, pomôcť spoznať možné nebezpečenstvo a poskytnúť základný návod, ako sa zachovať v čase, kedy je potrebná pomoc.

Si v tiesni? Potrebuješ pomoc? Volaj číslo 112
(Európske číslo tiesňového volania)

Kto patrí do integrovaného záchranného systému (ďalej len IZS)?
Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému a operátori tiesňovej linky 112

Základné záchranné zložky IZS:

 • Hasičský a záchranný zbor,
 • poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,
 • kontrolné chemické laboratóriá CO,
 • Horská záchranná služba,
 • Banská záchranná služba.


Ostatné záchranné zložky IZS:

 • Ozbrojené sily Slovenskej republiky,
 • obecné (mestské) hasičské zbory,
 • závodné hasičské útvary,
 • závodné hasičské zbory,
 • pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosti podľa osobitných predpisov,
 • jednotky civilnej ochrany,
 • obecná (mestská polícia),
 • Slovenský Červený kríž,
 • iné právnické osoby alebo fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci v tiesni.


Útvary policajného zboru
Čo je to tieseň?
TIESEŇ je stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie aý je odkázaný na poskytnutie pomoci.

OBEC

cintorín

 

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia
google-play-downloadapp-store-download

odkaz na Senior klub

Pečať obce