Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

Mapa webu RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Fakty a čísla

Základné údaje o obci

Bohdanovce nad Trnavou, ako napovedá názov obce, nájdete v bezprostrednej blízkosti Trnavy, asi 6 km smerom na severozápad. Obec má 1500 obyvateľov a v ďalších rokoch očakáva ďalší nárast počtu obyvateľov.

Geografia

Územie obce tvorí úrodná sprašová pahorkatina, intenzívne poľnohospodársky využívaná. Preteká ním potok Trnávka. V blízkosti vedú dôležité dopravné trasy - železnica a cesta I. triedy smerujúce z Trnavy do Senice. Prevládajúcim pôdnym typom sú hnedozeme a černozeme.

Klimatické podmienky

Mierne klimatické pásmo sa vyznačuje pravidelným striedaním ročných období. Priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje v rozmedzí 9 -10 °C. Najteplejším mesiacom je júl (20,3°C), najchladnejším január (-2,2 °C). Množstvo zrážok predstavuje ročne 600 - 650 mm.

Katastrálne územie

Zahŕňa plochu o rozlohe cca 1042 hektárov. Tvoria ho lokality s názvami: Dolina, Dolné pole, Horné pole. Hrubé pole, Lúky, Paladajské role, Pasienky, Pri doline, Záhumenice a miestne pomenovanie menších celkov, ako napr. Pažiť, Kapustnice a pod. Bohdanovce hraničia s katastrom Trnavy, Šelpíc, Bolerázu (časť Klčovany), Dolnou Krupou a Špačincami. Celým územím preteká potok Trnávka. Nadmorská výška sa pohybuje v rozmedzí 145 - 197 m n.m., stred obce 177 m n.m.
V obci sú uvedené ulice: Agátová ulica, Hlavná ulica, Horný mlyn, K luhom, Kopcová ulica, Krajná ulica, Lúčna ulica, Majerská ulica, Muškátová ulica, Na doline, Na Panšule, Na vŕšku, Okružná ulica, Pažitná ulica, Pod lipkami, Potočná ulica, Slnečná ulica, Špačinská ulica, Športová ulica, Tehelná ulica, Tichá ulica, Trhová ulica a Za humnami. 

Flóra a fauna

Flóru okrem typických ruderárnych spoločenstiev zastupuje bohatá kvetena, pestrý bylinný ako aj krovitý stupeň. Druhové zastúpenie listnatých drevín reprezentujú: breza bradavičnatá, lipa malolistá, lipa veľkolistá, topoľ kanadský, topoľ osikový, vŕba biela, vŕba krehká, agát biely atď. Charakter biotopu kultúrnej stepi potvrdzuje výskyt bažanta, jarabice poľnej, prepelice poľnej a pod. Z lovnej zvere tu nachádzame srnu, jazveca, líšku, ondatru, zajaca poľného, vyskytuje sa tu a žije kuna, tchor, lasica obyčajná, lasica hranostaj a celá skupina nižších stavovcov. Pestrú vzorku predstavujú i nižšie druhy živočíchov, motýle a bežné druhy stredoeurópskeho vtáctva: hrdlička záhradná, sýkorka veľká, sýkorka belasá, drozd obyčajný, vrabec domový, straka obyčajná, králik zlatohlavý, stehlík obyčajný, strnádka lúčna a iné. Vyskytujú sa tu i sovy, netopiere, základné druhy sťahovavého vtáctva a rodinu plazov tu zastupujú najbežnejšie druhy jašteríc a slepúch lámavý.

OBEC

cintorín

 

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia
google-play-downloadapp-store-download

odkaz na Senior klub

Pečať obce