Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

Mapa webu RSS
Seniori
Vyhľadávanie

O obci

Kontaktná adresa

Obec Bohdanovce nad Trnavou
Obecný úrad
Trhová ulica 268/1
919 09  Bohdanovce nad Trnavou 


Telefón 1: +421 33 5529101
Telefón 2: +421 33 5529201
Mobil (starosta): +421 908762071; e-mail: starosta@bohdanovce.sk
E-mail: info@bohdanovce.sk
               podatelna@bohdanovce.sk

Úradné hodiny pre verejnosť

  • Pondelok:  07:30-12:00  12:30-15:30
  • Utorok:       nestránkový deň
  • Streda:       07:30-12:00  12:30-16:30
  • Štvrtok:      07:30-12:00  12:30-15:30
  • Piatok:        07:30-12:00  12:30-14:30

Zamestnanci obecného úradu 

Ing. Elena Marešová, tel: 033/5529101
                                          e-mail: elena.maresova@bohdanovce.sk

- matrika, evidencia obyvateľov
- správa daní a poplatkov
- pokladňa OcÚ
- správa cintorína zoznam voľných hrobových miest (18.86 kB)
- podateľna písomností
osvedčovanie podpisov a listín

Beáta  Izakovičová, tel: 033/5354503
                                       e-mail: beata.izakovicova@bohdanovce.sk

- účtovníctvo, mzdová a personálna agenda
- zástupkyňa matrikárky

Mgr. Anna Vitteková, tel: 0911 239 588
                                         e-mail: anna.vittekova@bohdanovce.sk

- stavebná agenda a stavebný poriadok
- príprava projektov
- bytové hospodárstvo
- sociálne veci

Iveta  Kolarovičová, tel: 0911 239 588
                                        e-mail: iveta.kolarovicova@bohdanovce.sk

- upratovačka
- doručovateľka
- knihovníčka
- prenájom obecných priestorov

Peter Kučera
- údržba obecného majetku

Miroslav Horváth
- údržba obecného majetku

 

          Obec Bohdanovce nad Trnavou vznikla 1.1.1991 zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
          Obec je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
          Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie.


Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:
a) orgánmi obce
b) miestnym referendom

Orgány obce:
a) starosta obce
b) obecné zastupiteľstvo

            Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby svoje ďalšie orgány: obecnú radu, komisie, obecnú políciu a iné dočasné výkonné alebo kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

            Organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom zabezpečuje obecný úrad.

OBEC

cintorín

 

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia
google-play-downloadapp-store-download

odkaz na Senior klub

Pečať obce