Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

Mapa webu RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Stavebná agenda

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

Dátum: 23. 9. 2021

Rozhodnutie o povolení zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie vydáva v zmysle cestného zákona obec v spolupráci s OR PZ - ODI Trnava

Žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby

Dátum: 23. 9. 2021

Vyjadrenie obce k PD pre Spoločný obecný úrad Trnava

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Dátum: 6. 9. 2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

SPP distribúcia - pripojenie

Dátum: 20. 4. 2021

cez formulár

Ohlásenie drobnej stavby - pripojenie na verejný vodovod

Dátum: 20. 4. 2021

Pripojenie na verejný vodovod je drobná stavba

Ohlásenie drobnej stavby

Dátum: 20. 4. 2021

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie.
Ohlásenie drobnej stavby sa podáva priamo na Obecnom úrade Bohdanovce nad Trnavou.

Tlačivá Spoločného obecného úradu

Dátum: 20. 4. 2021

odkaz, na ktorom nájdete potrebné tlačivá a žiadosti

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Dátum: 20. 4. 2021

Povolenie na rozkopávku MK a verejného priestranstva v obci vydáva Obec Bohdanovce nad Trnavou. V prípade ak sa jedná o štátnu cestu, ktorá prechádza obcou, povolenie vydáva príslušný orgán štátnej správy podľa osobitného zákona. Bez povolenia nie je možné vykonať rozkopávkové práce.

ÚRAD

cintorín

 

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia
google-play-downloadapp-store-download

odkaz na Senior klub

Pečať obce