Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

Mapa webu RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Dane a poplatky

Daň za psa

Dátum: 6. 2. 2024

Po dovŕšení 6 mesiacov psa treba na obec priniesť vpísané tlačivo Evidenčná karta psa. Psovi bude na základe tohoto tlačiva pridelená evidenčná známka a majiteľ začne platiť daň za psa.

Daň za ubytovanie

Dátum: 12. 12. 2023

V zmysle VZN č. 82/2023 o miestnych daniach je daňovník povinný oznámiť údaje o prevádzkovateľovi, prevádzke a zámere poskytovať prechodné ubytovanie.

Oznamovacia povinnosť pre vznik a zánik daňovej povinnosti

Dátum: 18. 1. 2023

Oznamovacia povinnosť pre vznik a zánik daňovej povinnosti - miestne dane z nehnuteľností

Miestny poplatok za rozvoj

Dátum: 23. 9. 2021

sa stanovuje podľa druhu stavieb

Daň za užívanie verejného priestranstva

Dátum: 23. 9. 2021

je vyrubovaná v zmysle Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v zmysle VZN č. 82/2023 Obce Bohdanovce nad Trnavou

Oznamovacia povinnosť k miestnemu poplatku za komunálny odpad

Dátum: 20. 4. 2021

Oznámenie o miestnom poplatku za komunálny odpad pre fyzické a právnické osoby

Daň za psa

Dátum: 20. 4. 2021

je povinný uhradiť každý držiteľ psa staršieho ako 6 mesiacov

Daň z nehnuteľnosti - DAŇOVÉ PRIZNANIE

Dátum: 20. 4. 2021

Daň z nehnuteľnosti - daň z domov a bytov, daň z pozemkov môžete podať priamo na tlačive Daň z nehnuteľnosti

Žiadosť o úľavu miestneho poplatku za KO a drobný stavebný odpad

Dátum: 20. 4. 2021

V zmysle VZN č. 83/2023 správca dane zníži, resp. odpustí poplatok za KO a drobné stavebné odpady ak o to požiada daňovník s trvalým pobytom v obci, ktorý sa v obci nezdržiava viac ako 90 dní v roku a preukáže sa príslušným potvrdením viď. VZN v termíne do 31. januára príslušného roka.

ÚRAD

cintorín

 

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia
google-play-downloadapp-store-download

odkaz na Senior klub

Pečať obce