Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

Mapa webu RSS
Seniori
Vyhľadávanie

ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY - narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie

Zápis do osobitnej matriky sa vykonáva prostredníctvom matričných úradov podľa trvalého pobytu žiadateľa alebo zastupiteľských úradov SR v cudzine.

Jednotlivé prípady je potrebné konzultovať osobne na matričnom úrade.

Doklady potrebné k vykonaniu zápisu do osobitnej matriky:

Zápis o narodení:
- cudzozemský rodný list - úradne preložený do slovenského jazyka,
- doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR),
- ak je matka dieťaťa vydatá, jej sobášny list,
- ak je matka rozvedená, sobášny list spolu s právoplatným rozsudkom o rozvode,
- ak je matka vdovou, sobášny list spolu s úmrtným listom,
- súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva (ak rodičia dieťaťa nie sú manželia),
- ak žiadateľka žiada o zápis ženského priezviska bez koncovky -ová: písomná žiadosť.

Zápis o uzavretí manželstva:
-
 cudzozemský sobášny list - úradne preložený do slovenského jazyka,
- doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR),
- rodný list žiadateľa,
- ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo ako rozvedený: právoplatný rozsudok o rozvode,
- ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo ako vdovec/vdova: úmrtný list predchádzajúceho manžela,
- ak nevesta - slovenská štátna občianka žiada o zápis ženského priezviska bez príslušnej koncovky -ová: písomná žiadosť.

Zápis o úmrtí:
- cudzozemský úmrtný list - úradne preložený do slovenského jazyka,
- doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR),
- rodný list zomrelého.

Na vykonanie zápisov do osobitnej matriky sa predkladajú originály cudzozemských matričných dokladov s úradným prekladom.
V prípade predloženia fotokópií je potrebné, aby boli osvedčené notárom.

Matričné doklady musia mať náležitosti verejných listín, čo znamená, že doklady musia mať overenie príslušného orgánu cudzieho štátu a zastupiteľského úradu SR v štáte vyhotovenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, a musí byť k nej priložený preklad do slovenského jazyka.

Správne poplatky:

Položka 17

a) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine, do osobitnej matriky je 10,- €

Dátum vloženia: 20. 4. 2021 18:40
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 9. 2021 8:42
Autor: Správce Webu

ÚRAD

cintorín

 

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia
google-play-downloadapp-store-download

odkaz na Senior klub

Pečať obce