Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

Mapa webu RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Legislatíva

Legislatíva

 

 
 

VÝPOČET LIMITOV OBSTARÁVANIA
Jednotlivé limity si môžete overiť pomocou priloženého kalkulátora. Pred jeho použitím si prosím prečítajte nasledujúce vysvetlivky:
Typ obstarávateľa

  • Verejný obstarávateľ (§ 6 písm. 1 a) - SR - Slovenská republika zastúpená svojími orgánmi t.j. (Ministerstvá alebo iné štátne orgány vrátane ich regionálnych alebo miestnych útvarov, niektoré štátne agentúry/úrady)

  • Verejný obstarávateľ (§ 6 písm. 1 b) až f) - územná samospráva: mestá, obce, vyššie územné celky, organizácie riadené verejným právom a niektoré regionálne alebo miestne agentúry/úrady a niektoré štátne agentúry/úrady, združenie právnických osôb vytvorené jednou alebo viacerými organizáciami v postavení verejného obstarávateľa, právnické osoby v ktorej verejný obstarávateľ (SR, obec, vyšší územný celok, …) vykonáva priamu alebo nepriamu výlučnú kontrolu

Špecifikácia predmetu zákazky
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky - umožňuje zvoliť, či sa jedná v prípade tovarov o bežné dostupný tovar, iný ako bežne dostupný tovar alebo potraviny, v prípade služieb a stavebných prác či sa jedná o bežne dostupné služby/stavebné práce alebo iné ako bežne dostupné služby/stavebné práce.
Bližšou špecifikáciou predmetu zákazky sa určuje spodná hranica podlimitných zákaziek.
Upozornenie: Pokiaľ nebude k dispozícií elektronické trhovisko, limity pre bežne dostupné tovary/služby/stavebné práce a iné ako bežne dostupné tovary/služby/stavebné práce sú rovnaké.
Výmimka
Výnimka - toto pole sa sprístupní len pre prípady, kedy je možné zadefinovať výnimku. Ide najmä o služby pre verejného obstarávateľa a to:

  • Príloha 3 zákona o VO

  • Príloha 2, kategória 8 (Výskum a vývoj)

  • Kategória 5 podľa spoločného slovníka obstarávania zodpovedajúce kódom CPC 7524, 7525, 7526

a v prípade tovarov pre verejného obstarávateľa na úseku obrany.
 

SAMOSPRÁVA

cintorín

 

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia
google-play-downloadapp-store-download

odkaz na Senior klub

Pečať obce