Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Insígnie obce

Insígnie obce Bohdanovce nad Trnavou

ERB OBCE BOHDANOVCE n.T.

ERB OBCE BOHDANOVCE n.T.

Erb Bohdanoviec nad Trnavou vychádza z historickej pečate obce zo 17. storočia. Tvorí ho červený štít, v ktorom je prekrížený zlatý kľúč so štvoruhlým prstencom a strieborný meč. Kľúč a meč sú atribúty sv. Petra a Pavla, ktorým je zasvätený miestny kostol.

 

VLAJKA OBCE BOHDANOVCE n.T.

VLAJKA OBCE BOHDANOVCE n.T.

Vlajka má pomer strán 2 : 3 a je rozdelená dvomi uhlopriečkami na štyri časti. Tri rovnoramenné pravouhlé trojuholníky a štvrtý útvar, ktorý je na prepone trojuholníka zakončený tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej dĺžky. Pravá a ľavá strana sú červené, vrchný trojuholník je biely, spodný žltý.

PEČAŤ OBCE BOHDANOVCE n.T.

PEČAŤ OBCE BOHDANOVCE n.T.