Navigácia

Obsah

Činnosť spolkov a združení

 

V oblasti spoločenského diania sú aktívne viaceré spolky:

  • Dobrovoľný hasičský zbor (organizuje oslavy Dňa požiarnikov, majálesy pod lipkami, vatru k výročiu SNP, ukážky požiarnej techniky),

  • Združenie poľovníkov Jarabica,

  • Miestny spolok Červeného kríža a

  • Senior klub Bohdanovce nad Trnavou.

ravidelne sa uskutočňujú kultúrno-spoločenské akcie ako fašiangový ples, spoločensko-zábavný program Fašiangy, veľkonočné pašie, stavanie mája, oslavy Dňa matiek, jesenné posedenie pre dôchodcov, koštovka miestnych vín spojená s katarínskou zábavou, vianočné koledy. Pre obyvateľov Trnavy sú Bohdanovce nad Trnavou blízkym rekreačným cieľom - sú tu 2 záhradkárske osady a viacero pôvodne rodinných domov osídlili chalupári.