Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.10.2017

Dohoda

2417z0339-00

0,00 EUR

NAFTA a.s.

Obec Bohdanovce nad Trnavou

28.09.2017

Kúpna zmluva

20170922V

380,00 EUR

Mgr. Andrea Valášková

Obec Bohdanovce nad Trnavou

27.09.2017

Kúpna zmluva

20170922

3 200,00 EUR

Mĺkvy Matej

Obec Bohdanovce nad Trnavou

25.09.2017

Zmluva o aktualizácii programov

tz2017-09-18vs5

570,00 EUR

TOPSET Solutions, s.r.o.

Obec Bohdanovce nad Trnavou

25.09.2017

Zmluva o aktualizácii dát katastra

tz2017-09-18vs6

36,00 EUR

TOPSET Solutions, s.r.o.

Obec Bohdanovce nad Trnavou

21.09.2017

Zmluva o dielo

20170920

13 883,46 EUR

PEJB, s.r.o.

Obec Bohdanovce nad Trnavou

14.09.2017

Nájomná zmluva

273/2013

120,00 EUR

TAPOS

Obec Bohdanovce nad Trnavou

25.08.2017

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

20170825

0,00 EUR

biomarina- biowaste, s.r.o.

Obec Bohdanovce nad Trnavou

16.08.2017

Nájomná zmluva

20170815

703,00 EUR

Denisa Gašparovičová

Obec Bohdanovce nad Trnavou

11.08.2017

Zmluva o zriadení vecných bremien

17/947/1713200004-ZoS/VB

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Bohdanovce nad Trnavou

10.08.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

PR08-1/2017

3 600,00 EUR

Euro dotácie a.s.

Obec Bohdanovce nad Trnavou

19.07.2017

Zmluva

8/POD-09/17

5 290,00 EUR

Slovenská agentúra ŽP

Obec Bohdanovce nad Trnavou

06.07.2017

Úverová zmluva

283952-2017

200 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka

Obec Bohdanovce nad Trnavou

27.06.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2016-10/25-dodatok

0,00 EUR

Ministerstvo ŽP SR

Obec Bohdanovce nad Trnavou

26.06.2017

Zmluva o dielo

6/2017

17 434,57 EUR

TECHNEX- MONT, spol. s r.o.

Obec Bohdanovce nad Trnavou

21.06.2017

Dodatok č. 1 k zmluve č. 20150814

20170621

0,00 EUR

Ing. Jana Haršániová - aut. stav. inžinier

Obec Bohdanovce nad Trnavou

13.06.2017

Zmluva

37396

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Bohdanovce nad Trnavou

08.06.2017

Zmluva o dielo

20170406

79 954,69 EUR

Stavebná mechanizácia s.r.o.

Obec Bohdanovce nad Trnavou

02.06.2017

Zmluva o dielo

20170602

1 800,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec-Piešťany

Obec Bohdanovce nad Trnavou

25.05.2017

Dohoda

17/08/50J/18

0,00 EUR

ÚPSVaR

Obec Bohdanovce nad Trnavou

19.05.2017

Kúpna zmluva

20170518

110,00 EUR

Ivan Lešnof

Obec Bohdanovce nad Trnavou

17.05.2017

Poskytnutie účelovej dotácie

084-2-M/2017

220,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Bohdanovce nad Trnavou

12.05.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

20170512

5 290,00 EUR

ARCH71, s.r.o.

Obec Bohdanovce nad Trnavou

27.04.2017

Kúpna zmluva

20170425

0,00 EUR

M. Školníková

Obec Bohdanovce nad Trnavou

27.04.2017

Zmluva o dielo

20170427

289 266,65 EUR

CS s.r.o.

Obec Bohdanovce nad Trnavou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: