Navigácia

Obsah

 

 

 

 

 

Zápisnice komisií pri obecnom zastupiteľstve

Komisie obdobie 2018 - 2022:

Spoločné zasadnutie obcí Šelpice, Boleráz a Bohdanovce n/T

Komisia k organizačno - technickému zabezpečeniu pomenovania ulíc v obci v rokoch 2020/2021

Komisia pre ekonomiku, financie a bytovú politiku.

 

Komisia školstva, mládeže,  sociálnych vecí, kultúry a športu.

 

Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia.

Komisia na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku.

 

Komisie obdobie 2015-2018:

Komisia pre ekonomiku, financie a bytovú politiku.

Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia.

Komisia školstva, mládeže,  sociálnych vecí, kultúry a športu.

Komisia na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku.

Komisie do roku 2014:

Komisia verejného poriadku


Komisia sociálna, bytová, zdravotná a prieskumu verejnej mienky


Komisia pre ekonomiku a financie pri OcÚ Bohdanovce nad Trnavou


Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia v Bohdanovciach nad Trnavou


Komisia pre školstvo, šport, mládež a kultúru pri OcÚ Bohdanovce nad Trnavou

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov