Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Územné plány a zmeny plánov

ÚPO - zmena 05-2020

ÚPO-zmena 05-2020 schéma záv.časti

07 schéma záv.častí a VPS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 676,51 kB
Stiahnuté: 246×
Vložené: 20. 5. 2021

ÚPO-zmena 05-2020 použitie PF

06 použitie PF na nepoľnohosp.účely.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,31 kB
Stiahnuté: 134×
Vložené: 20. 5. 2021

ÚPO-zmena 05-2020 energetika, telekomunikácie

05 energetika, telekomunikácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,3 kB
Stiahnuté: 124×
Vložené: 20. 5. 2021

ÚPO-zmena 05-2020 vodné hospodárstvo

04 vodné hospodárstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,68 kB
Stiahnuté: 111×
Vložené: 20. 5. 2021

ÚPO-zmena 05-2020 doprava

03 doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 350,11 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 20. 5. 2021

ÚPO-zmena 05-2020 komplexný návrh

02 komplexný návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 459,78 kB
Stiahnuté: 212×
Vložené: 20. 5. 2021

ÚPO-zmena 05-2020 širšie vzťahy

01 Širšie vzťahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 709,17 kB
Stiahnuté: 118×
Vložené: 20. 5. 2021

ÚPN-zmena 05-2020 tabuľka, čistopis

00b ÚPN-O Bohdanovce, zmena 5-2020, tab.PF, čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,76 kB
Stiahnuté: 120×
Vložené: 20. 5. 2021

ÚPO - zmena 05-2020 text, čistopis

00a ÚPN-O Bohdanovce, zmena 5-2020, text, čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 908,45 kB
Stiahnuté: 163×
Vložené: 20. 5. 2021

ÚPO - zmena 04-2016

07 schéma záv.častí a VPS

07 schéma záv.častí a VPS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 480,56 kB
Stiahnuté: 156×
Vložené: 21. 10. 2020

06 použitie PF na nepoľn.účely

06 použitie PF na nepoľn.účely.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 495,85 kB
Stiahnuté: 142×
Vložené: 21. 10. 2020

05 energetika, telekomunilácie

05 energetika, telekomunilácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 507,07 kB
Stiahnuté: 150×
Vložené: 21. 10. 2020

04 vodné hospodárstvo

04 vodné hospodárstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 465,65 kB
Stiahnuté: 155×
Vložené: 21. 10. 2020

03 ÚPN-O Bohdanovce, zmena 4-2016, záväzná časť

03 ÚPN-O Bohdanovce, zmena 4-2016, záväzná časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 535,02 kB
Stiahnuté: 250×
Vložené: 21. 10. 2020

03 doprava

03 doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 571,39 kB
Stiahnuté: 179×
Vložené: 21. 10. 2020

02 ÚPN-O Bohdanovce, zmena 4-2016, tab.PF

02 ÚPN-O Bohdanovce, zmena 4-2016, tab.PF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,26 kB
Stiahnuté: 194×
Vložené: 21. 10. 2020

02 komplexný návrh

02 komplexný návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 950,19 kB
Stiahnuté: 339×
Vložené: 21. 10. 2020

01 ÚPN-O Bohdanovce, zmena 4-2016, text

01 ÚPN-O Bohdanovce, zmena 4-2016, text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,05 kB
Stiahnuté: 562×
Vložené: 21. 10. 2020

01 širšie vzťahy

01 širšie vzťahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,36 MB
Stiahnuté: 324×
Vložené: 21. 10. 2020

ÚPO - zmena 03-2013

01 ÚPN-O Bohdanovce, zmena 3-2013

01 ÚPN-O Bohdanovce, zmena 3-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 322,5 kB
Stiahnuté: 147×
Vložené: 21. 10. 2020

02 ÚPN-Tab. PF zmena 2-2013

02 ÚPN-Tab. PF zmena 2-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,24 kB
Stiahnuté: 110×
Vložené: 21. 10. 2020

03 ÚPN-O Bohdanovce- záväzná časť ÚPN zmena 3-2013

03 ÚPN-O Bohdanovce- záväzná časť ÚPN zmena 3-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 436,14 kB
Stiahnuté: 109×
Vložené: 21. 10. 2020

01 širšie vzťahy

01 širšie vzťahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,6 MB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 21. 10. 2020

02 Komplexný návrh

02 Komplexný návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 688,29 kB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 21. 10. 2020

03 Vodné hospodárstvo

03 Vodné hospodárstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,48 kB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 21. 10. 2020

04 Energetika a telekomunikácie

04 Energetika a telekomunikácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,35 kB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 21. 10. 2020

05 Doprava

05 Doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,92 kB
Stiahnuté: 125×
Vložené: 21. 10. 2020

06 Vyhodnotenie PPF

06 Vyhodnotenie PPF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,77 kB
Stiahnuté: 92×
Vložené: 21. 10. 2020

07 Schéma záväzných častí a VPS

07 Schéma záväzných častí a VPS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,32 kB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 21. 10. 2020

ÚPO - zmena 02-2009

11 SZČ

11 SZČ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,17 MB
Stiahnuté: 102×
Vložené: 21. 10. 2020

10 PPF a VPS

10 PPF a VPS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,25 MB
Stiahnuté: 120×
Vložené: 21. 10. 2020

09 Ochrana prírody

09 Ochrana prírody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,13 MB
Stiahnuté: 96×
Vložené: 21. 10. 2020

08 Telekomunikácie

08 Telekomunikácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,93 MB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 21. 10. 2020

07 Energetika

07 Energetika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,02 MB
Stiahnuté: 109×
Vložené: 21. 10. 2020

06 Kanalizácia

06 Kanalizácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,02 MB
Stiahnuté: 134×
Vložené: 21. 10. 2020

05 Vodovod

05 Vodovod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,02 MB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 21. 10. 2020

04 Doprava

04 Doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,99 MB
Stiahnuté: 102×
Vložené: 21. 10. 2020

03 ÚPN-O Bohdanovce-záväzná časť ÚPN zmena 2-2009 - t.č.

03 ÚPN-O Bohdanovce-záväzná časť ÚPN zmena 2-2009 - t.č..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,5 kB
Stiahnuté: 121×
Vložené: 21. 10. 2020

03 Komplexný návrh

03 Komplexný návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 14,09 MB
Stiahnuté: 115×
Vložené: 21. 10. 2020

02 Záujmové územie kataster

02 Záujmové územie kataster.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,67 MB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 21. 10. 2020

02 ÚPN-Tab.PPF zmena 2-2009 - t.č.

02 ÚPN-Tab.PPF zmena 2-2009 - t.č..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,71 kB
Stiahnuté: 84×
Vložené: 21. 10. 2020

01 ÚPN-O Bohdanovce, zmena 2-2009 - t.č.

01 ÚPN-O Bohdanovce, zmena 2-2009 - t.č..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,23 kB
Stiahnuté: 101×
Vložené: 21. 10. 2020

01 Širšie vzťahy

01 Širšie vzťahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,48 MB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 21. 10. 2020