Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

Mapa webu RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)

 

DOKUMENTY


HISTÓRIA
Ľudia sa od nepamäti veľmi obávali ohňa, ktorý im často ničil úrodu na poliach,   
v  stodolách,   popolom často ľahli prístavby i rodinné domy. Preto na medziach svojich pozemkov vysádzali aleje agátových stromov, ktoré narastali do  veľkej výšky s hustými korunami, na ktorých sa mal vzniknutý požiar u suseda  zastaviť. Obec nariadila  občanom, aby v každom dome bol po ruke trhací hák a v letnom období sud naplnený  vodou a pri ňom vedro. Len tak asi vyzerala preventívna ochrana pred požiarmi v našej obci do roku 1924, kedy došlo k založeniu dobrovoľného hasičského zboru.      

V našej obci pôsobil v roku 1924 učiteľ ľudovej školy Peter Kozmál. Ako vzdelaný človek chytil sa iniciatívy založiť v obci hasičský zbor. Sám vyrastal na dedine a teda dobre poznal radosti i starosti dedinského ľudu. Išiel na to tak, že si vybral dvoch šikovných žiakov a to Jána Krchnáka a Rudolfa Počucha. Tí chodili z domu do domu, kde bol odrastený mládenec alebo mladý muž a týchto prehovárali, aby vstúpili do zakladajúceho sa hasičského zboru.

Pochopenie našli u 24 mužov. Do zboru taktiež vstúpili  dve ženy Irena Holčeková a Alžbeta Horváthová. Obe boli zaradené do funkcie samaritániek - ošetrovateliek.  Ešte v roku 1924 obec zakúpila 24 bielych uniforiem, ku ktorým však chýbali čiapky. A preto sa všetci členovia zložili po 30 korunách a hromadne sa zakúpilo 24  kožených brigadírok.   

Po založení hasičského zboru obec okamžite zakúpila štvorkolesovú ručnú striekačku, 120 metrov hadíc a  hasičské sekerky pre členov zboru. Do konca roku 1924 bola postavená malá hasičská zbrojnica (strekáreň), ktorá slúžila do roku 1950, kedy bola zbúraná a na jej mieste vyrástla nová hasičská zbrojnica. Táto prešla ďalšou prestavbou v roku 1987 a prístavbou druhej garáže v roku 1991 až k dnešnej podobe.   

Prvým veliteľom zboru sa stal Ignác Krchnák, túto funkciu zastával dva roky. Po ňom prevzal veliteľskú funkciu Oliver Štrbík, ktorý ju  zastával 6 rokov a funkcie sa vzdal z toho dôvodu, že v roku 1932 odišiel za prácou do Kanady. Po jeho odchode sa  stáva veliteľom Štefan Pobiecky. Bol to vynikajúci veliteľ a u všetkých členov zboru obľúbený. Počas  jeho veliteľského účinkovania v roku 1939 obec zakúpila pre hasičský zbor dvojkolesovú motorovú striekačku, ktorá je v pamätihodnostiach hasičského zboru zachovalá  až do dnešných dní.      
Dobrovoľný  hasičský  zbor  mal  prijaté   stanovy,  organizačný a cvičebný poriadok , ktoré sa opierali o ústredné  stanovy Zemskej hasičskej jednoty  Slovenska. Ako cieľ zboru sa v stanovách určoval predovšetkým disciplinovaný zásah pri likvidácii ohňa a inej živelnej pohromy. V zbore platil vojenský poriadok a disciplína založená na veliteľskej funkcii. Súčasťou zboru bola aj samaritánska služba ( ošetrovateľská ) pre prípad poskytnutia prvej pomoci zraneným osobám a členom hasičského zboru počas zásahu.
Ochrancom pred ohňom je " sv. Florian " , tento svätec sa stal po založení hasičských zborov  ich patrónom a ochrancom. I  v strede našej obce stojí socha tohto svätca, kde je zachovaný nápis "Štedrá ruka Jána a Katerini Martišovič a obetavosť občanov Bogdánovských mňa vystavila roku 1907. "
Hasičský zbor v Bohdanovciach funguje bez prerušenia až dodnes. Tento rok uplynulo už 87 rokov od jeho založenia. V súčasnosti tvorí členskú základňu 20 členov. Náš zbor sa pravideľne zúčastňuje na cvičeniach a súťažiach ako aj prezentáciách historickej techniky. Do dnešného dňa vlastní obe historické striekačky, ručnú z roku 1924 ako aj motorovú z roku 1939. Hlavnou úlohou je však udržovať v prevádzke zásahovú techniku a byť pripravený pomôcť pri rôznych mimoriadnych udalostiach.

Dátum vloženia: 1. 4. 2014 17:12
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 4. 2014 17:12

OBEC

cintorín

 

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia
google-play-downloadapp-store-download

odkaz na Senior klub

Pečať obce