Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Tlačivá a formuláre

 

Stavebné konanie a tlačivá pre sociálne služby:

https://soutt.sk/downloads/

Interný sadzobník poplatkov

Interný sadzobník poplatkov

Interný sadzobník poplatkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,16 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 21. 10. 2020

Daňové tlačivá

Dohoda spoluvlastníkov - daň z nehnuteľností

Dohoda spoluvlastníkov - daň z nehnuteľností.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37,5 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 21. 10. 2020

Oznámenie o rozhodujúcich skutočnostiach pre vznik a zánik daňovej povinnosti v v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 582-2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zn.nesk.predp.

Oznámenie o rozhodujúcich skutočnostiach pre vznik a zánik daňovej povinnosti v v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 582-2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zn.nesk.predp..doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 21. 10. 2020

Oznámenie o zániku poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad PO

Oznámenie o zániku poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad PO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,53 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 21. 10. 2020

Oznamovacia povinnosť k miestnemu poplatku za komunálny odpad-FO

Oznamovacia povinnosť k miestnemu poplatku za komunálny odpad-FO.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 21. 10. 2020

Oznamovacia povinnosť k miestnemu poplatku za komunálny odpad-PO

Oznamovacia povinnosť k miestnemu poplatku za komunálny odpad-PO.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 21. 10. 2020

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1023,46 kB
Stiahnuté: 84×
Vložené: 8. 1. 2021

Žiadosť o poskytnutie úľavy, resp. odpustenia poplatku za komunálny odpad

Žiadosť o poskytnutie úľavy, resp. odpustenia poplatku za komunálny odpad.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 10,78 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 21. 10. 2020

Stavebné konanie

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie- rozkopávkové povolenie

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie- rozkopávkové povolenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,89 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 21. 10. 2020

Ostatné, nezaradené

7 krokov k plynovej prípojke pre bytové domy a malých podnikateľov

7 krokov k plynovej prípojke pre bytové domy a malých podnikateľov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,4 kB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 21. 10. 2020

7 krokov k plynovej prípojke pre rodinné domy

7 krokov k plynovej prípojke pre rodinné domy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,64 kB
Stiahnuté: 24×
Vložené: 21. 10. 2020

7 krokov k plynovej prípojke pre stredných a veľkých odberateľov

7 krokov k plynovej prípojke pre stredných a veľkých odberateľov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,37 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 21. 10. 2020

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29,5 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 21. 10. 2020

DOTAZNÍK žiadateľa o pridelenie nájomného bytu

DOTAZNÍK žiadateľa o pridelenie nájomného bytu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 68,5 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 21. 10. 2020

Splnomocnenie

Splnomocnenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 23 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 21. 10. 2020

SPP distribúcia- pripojenie

SPP distribúcia- pripojenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 693,46 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 21. 10. 2020

Technické podmienky pripojenia na verejný vodovod

Technické podmienky pripojenia na verejný vodovod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,55 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 21. 10. 2020

Všeobecné obchodné podmienky TAVOS-2018

Všeobecné obchodné podmienky TAVOS-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,46 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 21. 10. 2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla

Žiadosť o určenie súpisného čísla.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31,5 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 21. 10. 2020

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla na stavbu

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla na stavbu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,16 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 21. 10. 2020