Navigácia

Obsah

Správy

IBV Horný mlyn- Pozemné komunikácie


ostatné | 13. 3. 2014 | Autor:

IBV Horný mlyn- Elektro+ sadové úpravy


ostatné | 13. 3. 2014 | Autor:

IBV Horný mlyn- vodovod+ kanalizácia


ostatné | 13. 3. 2014 | Autor:

Chodníky v obci- 3. a 4. etapa


ostatné | 13. 3. 2014 | Autor:

Rekonštrukcia a nadstavba PZ


ostatné | 10. 3. 2014 | Autor:

Rozšírenie parkovacej plochy pred ZŠ


ostatné | 7. 3. 2014 | Autor:

Výstavba spevnenej komunikácie


ostatné | 3. 3. 2014 | Autor:

Oprava výtlkov na MK


ostatné | 26. 2. 2014 | Autor:

Uloženie asfaltového povrchu na MK


ostatné | 26. 2. 2014 | Autor:

Revitalizácia centrálnej zóny obce


ostatné | 7. 2. 2014 | Autor:

Spevnená komunikácia IBV Horný mlyn


ostatné | 2. 10. 2013 | Autor: Super Admin

Plynovod IBV Mladý potok


ostatné | 26. 8. 2013 | Autor: Super Admin