Navigácia

Obsah

Termíny likvidácie odpadov

Termíny vývozu odpadu na rok 2020

Vývoz splaškov zo žúmp, septikov- kontakt

p. Fedorko- firma TAVOS, a.s.

0905 604 239

Stláčajme odpad

AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ODPADOM

Zberný dvor- otváracie hodiny

Letné obdobie 1.4.-  31.10:   

pondelok:        11.00- 15.00

utorok:            ZATVORENÉ                                                                                                streda:             14.00-.18.00

štvrtok:            ZATVORENÉ                                                                                                piatok:             10.00- 14.00

sobota:            10.00- 12.00

nedeľa:           ZATVORENÉ

Zimné obdobie 1.11- 31.3.:  

pondelok:        12.00- 13.00 (len na požiadanie)

streda:              14.00- 16.00 

piatok:              12.00- 13.00 (len na požiadanie)                                                                                                 

sobota:            10.00- 12.00 (prvá sobota v mesiaci)                 

Prevádzkový poriadok zberného dvora od 1.6.2018