Navigácia

Obsah

Starosta obce

„Dedinka nad Trnavou, miesto Bohom požehnané", mi prirástla k srdcu pre svoju osobitosť, polohu i samotných jej občanov. Mám ju rád a aj preto som sa vždy podieľal na jej kultúrnom a spoločenskom dianí. Teraz sa o to snažím z pozície starostu obce, ktorý svojich občanov nechce sklamať a ich danú dôveru chcem pretaviť do skutkov a činov skvalitňujúcich život všetkých v tejto malebnej MSdedinke. Chcem dať úctu starejším a zároveň povzbudiť mladých k citu a spolupatričnosti tejto veľkej rodiny. Spoločnými rozhodnutiami chcem dať krajšiu tvár prostrediu, v ktorom žijeme, a ktoré vybudovali naši predchodcovia.

 

starosta obce  Miroslav Sučák

 

Starosta obce: Miroslav Sučák

Telefón: +421 907 748062

 

Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu. Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce.

 

 

Oznámenie o majetkových pomeroch verejného funkcionára za rok 2019 ...(viac).

 

 

História starostov v obci

Volebné obdobie 2018-2022 - Miroslav Sučák
Volebné obdobie 2014-2018 - Miroslav Sučák
Volebné obdobie 2010-2014 - Miroslav Sučák
Volebné obdobie 2006-2010 - Miroslav Sučák
Volebné obdobie 2002-2006 - Miroslav Sučák
Volebné obdobie 1998-2002 - Anton Kučera
Volebné obdobie 1994-1998 - Rudolf Kapičiak
Volebné obdobie 1990–1994 - Rudolf Kapičiak