Navigácia

Obsah

Insígnie obce Bohdanovce nad Trnavou

 

ERB OBCE BOHDANOVCE n.T.

ERB OBCE BOHDANOVCE n.T.

Erb Bohdanoviec nad Trnavou vychádza z historickej pečate obce zo 17. storočia. Tvorí ho červený štít, v ktorom je prekrížený zlatý kľúč so štvoruhlým prstencom a strieborný meč. Kľúč a meč sú atribúty sv. Petra a Pavla, ktorým je zasvätený miestny kostol.

 

VLAJKA OBCE BOHDANOVCE n.T.

VLAJKA OBCE BOHDANOVCE n.T.

Vlajka má pomer strán 2 : 3 a je rozdelená dvomi uhlopriečkami na štyri časti. Tri rovnoramenné pravouhlé trojuholníky a štvrtý útvar, ktorý je na prepone trojuholníka zakončený tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej dĺžky. Pravá a ľavá strana sú červené, vrchný trojuholník je biely, spodný žltý.

PEČAŤ OBCE BOHDANOVCE n.T.

PEČAŤ OBCE BOHDANOVCE n.T.