Navigácia

Obsah

Teroristický útok

 

Čo robiť v prípade teroristického útoku

 
 

ZACHOVAŤ POKOJ A ROZVAHU,
NEŠÍRIŤ PANIKU!

Ďalej je potrebné:

 • Improvizovane si chrániť dýchacie cesty vlhkou tkaninou, opustiť urýchlene ohrozený priestor kolmo na smer vetra a ukryť sa vo vhodnej budove.

 • Sledovať informácie v televízii, rádiu a (mestskom) rozhlase.

 • Plniť pokyny vydané oprávnenými osobami.

 • Vyhotoviť si improvizované prostriedky ochrany.

 • Utesniť okná, dvere a iné vetracie otvory.

 • Zbytočne netelefonovať.

 • Poskytnúť pomoc susedom aíkom (najmä deťom, starším, chorým a bezvládnym osobám).

 • Odstrániť z verejnej komunikácie vlastné vozidlo, ktoré by prekážalo pri činnosti záchranárov.

 • Dodržiavať nariadené hygienické, protiepidemiologické a protiepizootické opatrenia a režimy karantény.

 • Sledovať zdravotný stav rodinných príslušníkov priebežne a zaznamenávať ich telesnú teplotu.


Aké sú prostriedky individuálnej ochrany osôb?
Improvizované (krátkodobá ochrana na opustenie kontaminovaného priestoru):

 • ochranné rúško z vreckovky, viacerých vrstiev gázy, uteráku,

 • plášť do dažďa,

 • gumové čižmy,

 • rukavice (igelitové vrecká),

 • rôzne kombinézy z impregnovaných materiálov.