Navigácia

Obsah

Povodne a záplavy

 

Pred ohrozením povodňami a záplavami

 • Vytipovať si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou.

 • Umiestniť hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží do vyššieho poschodia.

 • Pripraviť si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien.

 • Pripraviť si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2 3 dni.

 • Ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie.

 • Pripraviť sa na evakuáciu osôb, zvierat.

 • Pripraviť si evakuačnú batožinu.

 • Upevniť veci, ktoré by mohla odniesť voda.


V období povodní a záplav

 • Opustiť ohrozený priestor.

 • Zbytočne netelefonovať, len v prípade tiesňového volania.

 • V prípade vyhlásenia evakuácie, dodržiavať zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektovať

 • pokyny členov evakuačnej komisie.

 • V prípade časovej tiesne, okamžite sa presunúť na vytypované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou.

 • Nešíriť paniku a nerozširovať neoverené správy.