Navigácia

Obsah

Plán ochrany obyvateľstva obce Bohdanovce nad Trnavou pred účinkami nebezpečných látok, ktorého súčasťou sú protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia ...(viac)

Informácia pre verejnosť ....(opatrenie na ochranu osôb v súvislosti s nálezmi nebezpečných zásielok - usmernenie - č.1, - č.2. -č.3. ).

Informácia pre verejnosť .......( viac).