Navigácia

Obsah

Evakuácia

 

Evakuácia je odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z ohrozeného územia. Vyhlasuje sa až po vyhlásení mimoriadnej situácie. Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území krátkodobo, s možným návratom osôb do 72 hodín. Dlhodobo, s možným návratom po 72 hodinách.

 

Aké nevyhnutné opatrenia urobiť pred evakuáciou?

 

  • Uhasiť otvorený oheň vo vykurovacích zariadeniach a iných spaľovacích zariadeniach.
  • Vypnúť kúrenie.
  • Uzatvoriť hlavný prívod vody, plynu, elektrinu nevypínať.
  • Odpojiť anténne zvody.
  • Vypnúť elektrické spotrebiče (mimo chladničiek a mrazničiek).
  • Pripraviť si evakuačnú batožinu, uzamknúť byt a urýchlene sa dostaviť na určené miesto evakuácie.
  • Presvedčiť sa, či susedia vedia o vzniknutej situácii a o evakuácii.
  • Ak môžete, sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas ap., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.
  • Pomôcť imobilným obyvateľom a upozorniť na obyvateľov, ktorí odmietli evakuáciu.
  • Dodržiavať pokyny pracovníkov zabezpečujúcich evakuáciu!

 

Evakuačná batožina:

 

Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť:

  • u dospelých osôb – 50 kg na jednu osobu,
  • u detí – 25 kg na jednu osobu.

 

Odporúčaná evakuačná batožina:

 

  • osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,
  • osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
  • základné potraviny na dva až tri dni, čaj, vodu,
  • predmety dennej potreby a osobnej hygieny,
  • vrecková lampa, sviečka, zápalky,
  • prikrývka, spací vak,
  • náhradná osobná bielizeň, náhradný odev, obuv,
  • nepremokavý plášť,
  • ďalšie nevyhnutné osobné veci