Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Miestny poplatok za rozvoj

sa stanovuje podľa druhu stavieb

Miestny poplatok za rozvoj

Platné predpisy: Zákon č. 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN č. 49-2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Bohdanovce nad Trnavou.docx (35.55 kB

Predmet poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce uvedená v právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba, v oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe, v právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,
v právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby.

Sadzba poplatku za rozvoj pre k.ú. obce Bohdanovce nad Trnavou  sa ustanovuje za každý začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby nasledovne:

  1. stavby na bývanie podľa článku 1, ods. 2, písm. a, b, c, d, e, f - vo výške 10,00 € /m2a písm. g  - vo výške 5,-€/m2,
  2. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu - vo výške 10,-€/m2,
  3. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou - vo výške 10,-€/m2,
  4. ostatné stavby - vo výške 10,-€/m2.

Splatnosť a spôsob platby
1. Vyrubený poplatok, ktorý nepresiahne 500,-€ je splatný naraz do 15-ich dní odo dňa  nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V prípade presiahnutia tejto sumy môže poplatník požiadať o splátkový kalendár, ktorý bude súčasťou rozhodnutia o vyrubení poplatku, minimálna výška splátky je 250,- € mesačne.

2. Poplatník  hradí poplatok do pokladnice OcÚ v prípade sumy menšej ako 300,- €. V prípade úhrady bankovým prevodom na účet obce, poplatník je povinný označiť platbu dane variabilným symbolom určeným v rozhodnutí a menom daňovníka. V prípade skoršieho uhradenia dane rozdelenej  na splátky, správca dane akceptuje zníženie počtu splátok.                     
Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. 

Vrátenie poplatku: 
V prípade, ak stavebník nezačne s výstavbou nehnuteľnosti a stavebné povolenie stratí platnosť, poplatková povinnosť zaniká a správca dane je povinný poplatok vrátiť. Ak poplatník neoznámi tento zánik poplatkovej povinnosti obci do 60 dní od dňa jej zániku, nárok na vrátenie poplatku zaniká.

Prílohy

VZN č. 49-2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Bohdanovce nad Trnavou.docx

VZN č. 49-2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Bohdanovce nad Trnavou.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 35,55 kB
Dátum vloženia: 23. 9. 2021 10:02
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 9. 2021 10:20
Autor: Správce Webu

OBČAN

cintorín

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia
google-play-downloadapp-store-download

odkaz na Senior klub

Pečať obce