Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou

Vítame Vás na stránke obce

Mapa webu RSS
Seniori
Vyhľadávanie

Daň za užívanie verejného priestranstva

je vyrubovaná v zmysle Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v zmysle VZN č. 82/2023 Obce Bohdanovce nad Trnavou

Daň za užívanie verejného priestranstva

Platné predpisy: 
Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
VZNč. 82/2023 o miestnych daniach (3).pdf (803.26 kB

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

a)   miestne komunikácie v celej svojej  dĺžke a v šírke, k tomu pridružené plochy,
b)   chodníky a iné plochy upravené pre peších chodcov,
c)   námestia,
d)  plochy pri bytových domoch, spevnené plochy pred objektmi občianskeho  vybavenia,
e)  trhoviská, plochy verejnej zelene, plochy priľahlé k športoviskám a detským ihriskám.

Osobitým užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie predajného zariadenia, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie prenosných reklamných zariadení,
b) umiestnenie a užívanie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb na miestnom trhovisku,
c) umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, stavebné stroje a iné), umiestnenie skládky rôzneho materiálu, umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov, vymedzenie verejného priestranstva na uskutočnenie výkopových prác,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, alebo iných atrakcií, vymedzenie verejného priestranstva na reklamné propagačné akcie, prezentácie a iné komerčné akcie,
e) trvalé parkovanie motorových vozidiel,
f) letné sezónne posedenie na území Obce Bohdanovce nad Trnavou.


  •  

Sadzby dane (VZN č. 82/2023, 3. časť, čl. 9 Daň za užívanie verejného priestranstva)

Správca dane určuje, v súlade s ust. § 33  a  § 36 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane  vo výške za:
a) poskytovanie služieb 0,40 €/m2/deň,
b) oprava a úprava vecí 0,10 €/m2/deň,
c) poskytovanie jedál a nealkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste: 2,- €/m2/deň,
d) poskytovanie destilátov, piva, vína a liehovín na priamu konzumáciu na mieste 5,- €/m2/deň,
e) umiestnenie sezónnej terasy alebo letnej terasy 0,040 €/m2/deň,
f) za umiestnenie predajného zariadenia na predaj rôznych výrobkov a tovarov 0,50 €/m2/deň,
g) za umiestnenie lunaparku a hodových atrakcií 0,10 €/m2deň,
h) dočasná skládka 0,10 €/m2/deň,
i) umiestnenie kontajnera 0,15 €/m2/deň,
j) stavebné zariadenie 0,20 €/m2/deň,
k) trvalé parkovanie vozidla pri rodinnom dome (daň sa nevzťahuje na vjazd k rodinnému domu v max šírke 3 m)  - 30,- €/rok pre vlastníka rodinného domu.

Daňovník je povinný požiadať správcu dane o užívanie verejného pristranstva pred vznikom daňovej povinnosti.

Žiadosť ...(viac)

Oznámenie o vzniku/zániku daňovej povinnosti za užívanie VP - parkovanie - netýka sa parkovania na chodníkoch, cestných komunikáciách a verejnej zeleni

Prílohy

VZN č. 66-2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

VZN č. 66-2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 977,51 kB

VZN č. 66-2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

VZN č. 66-2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 977,51 kB

VZNč. 68 o miestnych daniach (3).pdf

VZNč. 68 o miestnych daniach (3).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 803,26 kB

Oznámenie o vzniku-zámiku - VP.docx

Oznámenie o vzniku-zámiku - VP.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,88 kB

Oznámenie o vzniku-zámiku - VP - autá.pdf

Oznámenie o vzniku-zámiku - VP - autá.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,01 kB
Dátum vloženia: 23. 9. 2021 9:41
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 12. 2023 10:47
Autor: Správce Webu