Navigácia

Obsah

Uvítanie detí do života- 17.2.2019

Tak ako každý rok, tak i vo februárovú nedeľu 17.2.2019, prebehlo v kultúrnom dome slávnostné prijatie najmenších občanov starostom obce.


Narodenie dieťaťa je nielen silným okamihom v živote matky,  radostnou chvíľou pre celú rodinu, ale aj významná udalosť pre obec. Úvodom slávnostného aktu sa predstavili so svojím pásmom deti z miestnej ZŠ. Rodičia novonarodených detí boli po zapísaní sa do pamätnej knihy obce obdarovaní nielen symbolickým kvetom vďaky, ale aj malým darom. Celá slávnosť prebehla v príjemnej atmosfére.