Navigácia

Obsah

Október- Mesiac úcty k starším- 13.10.2019

Október- Mesiac úcty k starším.

Nádherné slnečné nedeľné popoludnie v pestrofarebnom jesennom šate prialo našim seniorom, ktorých obec pozvala k oslave mesiaca október, tradične patriaceho k prejavu úcty staršiemu veku a zvlášť k oslave našich tohtoročných jubilantov. Tí, ktorí prijali pozvanie, v milom a srdečnom prostredí zabudli na každodenné starosti a fyzicky i duševne pookriali v kruhu známych a priateľov z rokov uplynulých. Potešili sa nielen darčekmi, ale i krásnymi pesničkami skupiny PROGRES. O jedinečnú náladu sa však postarali samotní seniori so svojim prejaveným neutíchajúcim mladíckym elánom. Ďakujeme Vám milí seniori a jubilanti, ďakujeme aj organizátorom tohto podujatia so želaním "o rok dovidenia".