Navigácia

Obsah

Uvítanie detí do života- 25.2.2018

Tak ako každý rok, tak i vo februárovú nedeľu 25.2.2018, prebehlo v kultúrnom dome slávnostné prijatie najmenších občanov starostom obce.

Narodenie dieťaťa je nielen silným okamihom v živote matky,  radostnou chvíľou pre celú rodinu, ale aj významná udalosť pre obec. Udalosť bola o to slávnostnejšia, že išlo o prijatie rekordného počtu detí. V roku 2017 sa obci narodilo až 28 malých občanov. Úvodom slávnostného aktu sa predstavili so svojím pásmom deti z miestnej ZŠ pod vedením Mgr. Plaštiakovej. Rodičia novonarodených detí boli po zapísaní sa do pamätnej knihy obce obdarovaní nielen symbolickým kvetom vďaky, ale aj malým darom. Celá slávnosť prebehla v príjemnej atmosfére za čo obec vďačí aj p. Helene Kočiskej, ktorá s ňou už  tradične spolupracuje. Organizátori sa už teraz tešia na „občiankov“ narodených v roku 2018.