Navigácia

Obsah

Október- mesiac úcty k starším- 14.10.2018

Starosta obce vo svojom príhovore privítal všetkých hostí, najmä jubilantov, ktorí sa dožívajú v tomto roku 60,70,80 a 90 rokov a zablahoželal im k ich krásnemu jubileu.

Ku gratulácií sa pripojila spevácka skupina Bohdanovčan s peknými piesňami.
Do tanca, počúvania a k dobrej nálade hrala cimbálová hudba. Všetkým seniorom a jubilantom prajeme pevné zdravie a pokojnú jeseň života.