Navigácia

Obsah

XIX. ročník Bohdanovskej sedmičky Bh7- 1.5.2017

V spolupráci obcí Šelpice a Bohdanovce nad Trnavou sa tradične 1. mája uskutočnil už XIX. ročník športového podujatia- Beh zdravia Bh7.

Tento rok bola organizátorom podujatia obec Šelpice. V krásny prvomájový deň sa do súťaže zaregistrovalo 110 pretekárov. V príjemnom prostredí organizátori zvládli svoju úlohu na výbornú, za čo im patrí úprimné poďakovanie. Už teraz sa tešíme na ďalší, jubilejný XX. ročník, ktorý sa bude konať v obci Bohdanovce nad Trnavou.

Výsledky