Navigácia

Obsah

Mesiac úcty k starším- posedenie s jubilantmi 15.10.2017

Nedeľné popoludnie patrilo našim starším spoluobčanom, ale najmä jubilantom, ktorí sa dožívajú v tomto roku 60,70,80 a 90 rokov.

Prítomných hostí privítala pani Helena Kočiská a v mene obce zablahoželala  všetkým oslávencom k ich krásnemu jubileu. Nedeľné podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére a k dobrej nálade a tancu  prispela aj hudobná skupina Profil. Všetkým seniorom želáme veľa zdravia a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.