Navigácia

Obsah

Cena obce- FS Bohdanovčan

Myšlienka založenia FS Bohdanovčan skrsla na podnet p. Oľgy Martišovičovej pred desiatimi rokmi na ustanovujúcom zhromaždení seniorov obce Bohdanovce nad Trnavou dňa 6.2.2007.

Od toho času táto folklórna skupina dôchodcov svojim prejavom piesní a tancov nepretržite robí radosť miestnym občanom a prezentuje sa i v najbližšom okolí na rôznych kultúrnospoločenských akciách. Jubilujúce desaťročné obdobie bolo dôvodom, aby návrh starostu obce na ocenenie FS Bohdanovčan poslanci OZ na svojom rokovaní dňa 17.2 2017 schválili a bolo mu udelené verejné vyznamenanie Cena obce Bohdanovce nad Trnavou za reprezentáciu, tvorivý a kultúrny rozvoj. Spoločne zablahoželajme „mladému“ veku našim seniorom a želajme im veľa zdravia a tvorivých síl v nasledujúcom období, nech ich vystúpenia majú čo najviac poslucháčov.