Navigácia

Obsah

V Bohdánovcách pri pesničke- 2.10.2016

Dňa 2.10.2016 usporiadala Obec Bohdanovce nad Trnavou v spolupráci s FS Bohdanovčan a JDS – Seniorklubom pekné nedeľné popoludnie pre obyvateľov obce.

FS BOHDANOVČAN zo srdca ďakuje starostovi obce, že zabezpečil občerstvenie, diplomy a pamätné darčeky pre všetky účinkujúce súbory a pracovníčkam OcÚ p. Izakovičovej a Kolarovičovej za pomoc pri výzdobe sály, obsluhy a ozvučení  sály.    Program ,

popretkávaný piesňami, tancami a poéziou vtipne a zaujímavo moderovala Mgr. Janka Horváthová a jednotlivo predstavila všetky účinkujúce súbory – Klenovanku z Chtelnice, Malženičan z Malženíc, Obstrléze / v preklade oberky / z Pezinka a Bohdanovčan z Bohdanoviec nad Trnavou.

Prítomní diváci v sále zabudli na každodenné starosti a zaspievali si spolu s účinkujúcimi, ich výkony odmeňovali potleskom. Vedúci súborov ďakovali za príjemnú atmosféru, pohostenie , darčeky v podobe dreveného srdca s nápisom „ V Bohdanovcách pri pesničke „ a zaželali domácemu súboru veľa úspechov.  Súbor BOHDANOVČAN ďakuje členkám JDS – Seniorklub v našej obci za výborné koláče, ktoré bezplatne upiekli pre účinkujúcich a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu tejto jedinečnej akcie.