Navigácia

Obsah

Stavanie mája- 30.4.2016

Stavanie mája- 30.4.2016

Obec v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom zorganizovala dňa 30.4.2016 o 18.00 hodine       tradičné stavanie mája. Peknú predmájovú sobotu sa zišli občania a za spevu krásnych piesní speváckej skupiny Bohdanovčan, postavili naši hasiči ozdobený máj pred hasičskú zbrojnicu. Po akte nasledovalo posedenie pri hudbe a občerstvení. Ďakujeme všetkým, ktorí si prišli v tento pekný slnečný deň udržať májovú tradíciu.