Navigácia

Obsah

Spievame pre radosť- 8.10.2016

V sobotu 8.10.2016 sa náš FS Bohdanovčan zúčastnil Prehliadky speváckych súborov v Ružindole s názvom :" Spievame pre radosť".

Náš súbor vystupoval ako posledný, nakoľko ako jediný mal k spevu pridaný i tanec a bol teda vyvrcholením podujatia. Súbory Modrančanka, Rošindolčané a Dolnokrupanka vystupovali v krásnych trnavských krojoch, FS Stupavjan bol najmladší súbor , bol založený iba nedávno a tvorili ho iba 4 speváčky a harmonikár. Náš folklórny spevácko - tanečný súbor upútal už tanečným nástupom a novým oblečením - výraznými červenými vestami. V prvej časti zaspieval citové, ťahavé piesne striedavo s rezkými piesňami , no v závere  pásmom Tancovala by som, strhol k potlesku a spevu všetkých prítomných v sále. Účinkujúce súbory boli starostom obce Ružindol odmenené kvetmi, knihou o Ružindole, CD - Rošindolčané - Uprostred dediny a pamiatkovým darčekom s názvom Spievame pre radosť. Účinkujúci sa rozchádzali s piesňou na perách a objatiami. Kiež by takýchto podujatí bolo čo najviac, aby krásne slovenské ľudové piesne nikdy neupadli do zabudnutia, je to jedno z najväčších bohatstiev nášho národa. Všetkým členom súboru patrí veľká vďaka za skvelú reprezentáciu našej obce. Poďakovanie patrí aj starostovi obce, poslancom, pracovníčkam OcÚ a  všetkým, ktorí činnosť súboru podporujú.