Obsah

Oslavy SNP- 29.8.2016

Oslavy SNP- 29.8.2016

Dňa 29.augusta si naši občania pripomenuli 72.výročie SNP, položením vencov si uctili pamiatku hrdinov I.a II. svetovej vojny. Pri pomníku padlých zazneli piesne a príhovor starostu obce, kde vzdali úctu a vďaku obetiam SNP. Po sviatočnom akte bola zapálená symbolická vatra na miestnom ihrisku a bolo pripravené občerstvenie. Deti si pri ohníku opekali špekáčiky a neodmietli sladkosť.
Občania Bohdanoviec si takto dôstojne pripomenuli povstanie slovenského národa.