Navigácia

Obsah

Mesiac úcty k starším - posedenie s jubilantami ( 23.10.2016)

Nedeľné popoludnie patrilo našim starším spoluobčanom, ale najmä jubilantom, ktorí sa dožívajú v tomto roku 60,70,80 a 90 rokov.

Starosta obce vo svojom príhovore, privítal všetkých hostí, najmä jubilantov, ktorým zablahoželal ich krásnemu jubileu. Ku gratulácií sa pripojila spevácka skupina Bohdanovčan s peknými piesňami.
V programe vystúpili Karpatskí valaškári z Dolnej Krupej, ktorí nám predviedli ľudové zvyky a piesne z Trnavskej roviny. Všetkým seniorom a jubilantom prajeme pevné zdravie a pokojnú jeseň života.