Obsah

MDD- 4.6.2016

MDD- 4.6.2016

Dobrá nálada a veselá zábava nechýbali v sobotu popoludní na miestnom ihrisku. Animátori, členovia DHZ, PZ Jarabica pripravili pre naše deti rôzne súťaže. Nechýbala ani dobrá hudba, tanec a sladká odmena. Hasiči okrem dobrého občerstvenia pripravili pre deti veľkú snehovú penu, v ktorej sa všetci vykúpali a vyšantili. Kultúrna komisia pri OZ a Obecný úrad ďakujú všetkým, ktorí pripravili a sponzorovali túto peknú akciu, taktiež všetkým, ktorí sa prišli zabaviť a osláviť Deň detí. Tešíme sa na Vás o rok.