Navigácia

Obsah

Lampiónový sprievod ( 27.10.2016)

Komisia kultúry , športu a sociálnych vecí pri OZ v Bohdanovciach n/T. zorganizovala 27.10.2016 3. ročník lampiónového sprievodu dedinou.

Lampiónový sprievod oživili veselé strašidlá a zombie. Predtým sa všetky deti stretli na tvorivých dielňach v KD, kde  vytvorili krásne produkty s prírodnín. Na záver sa všetci zúčastnení osviežili teplým voňavým čajíkom a sladkou odmenou.