Navigácia

Obsah

Návšteva Predsedu vlády SR 24.10.2015

Obec Bohdanovce nad Trnavou dňa 24.10.2015 privítala Predsedu vlády SR Roberta Fica a poslancov NR pri príležitosti odovzdania viacúčelového športového ihriska do užívania bohdanovskej verejnosti. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR- program „Podpora rozvoja športu na rok 2015“. Obec i touto formou vyslovuje poďakovanie Úradu vlády SR za poskytnuté prostriedky a za účasť na slávnostnom akte. Súčasťou slávnostného ceremoniálu bol aj krst publikácie vydanej k 85. výročiu založenia organizovaného futbalu v obci a odovzdanie ocenenia Ceny starostu obce za dlhoročnú obetavú prácu v prospech TJ Elastik Bohdanovce.

Príhovor starostu obce..(zobraziť)

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka