Navigácia

Obsah

Lampiónový sprievod 28.10.2015

28. 10. 2015 sa v našej obci konal 3. ročník lampiónového sprievodu, ktorého súčasťou boli aj tvorivé dielne. Šikovné ruky detí a rodičov pod vedením p. Škurlovej  vytvorili nevšednú mandalu z prírodnín, ktorú potom venovali p. starostovi. Radosťou a veselosťou žiarili očká všetkým deťom, keď im p. Slezák nakreslil na tvár obrázky.

Lampiónový sprievod sa začal pred KD a pokračoval celou dedinou. Cestu im spestrili strašidelné postavy. Na konci cesty boli deti odmenené sladkosťami a teplým voňavým čajíkom.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka