Navigácia

Obsah

Uvítanie detí do života narodených v roku 2013

 

Niet väčšieho pokladu akým je ľudský život. Vo chvíli, keď sa narodí dieťa, dostávame do svojich rúk ten najkrajší dar, neporovnateľný so žiadnou inou hodnotou. 16.február 2014 bol slávnostným dňom detí narodených v roku 2013. Zástupcovia obce na milom stretnutí privítali najmladších občanov obce v jej spoločenstve a rodičom zablahoželali k najvzácnejšiemu daru, aký ich kedy postretol. Želáme týmto detičkám, aby prežili krásne detstvo s dostatkom lásky, pokoja a porozumenia. Prajeme im pevné zdravie, veľa životných síl, aby sa z nich stali občania, ktorí budú pýchou a radosťou pre svojich rodičov, ale aj pre našu obec.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka