Navigácia

Obsah

Slávnostné odhalenie pamätníka občanom, ktorí boli väznení a prenasledovaní za komunizmu v rokoch 1945 – 1989 (10.05.2014)

Slávnosť odhalenia a požehnania pamätníka začala v našom kostole sv. omšou, na ktorej sa zúčastnili pozvaní hostia, rodinní príslušníci politických väzňov a zástupcovia obce. Pri pamätníku privítala prítomných pani Mária Hlbocká, zástupkyňa starostu svojim vystúpením pripomenula smutné obdobie kolektivizácie a apelovala najmä na lásku k blížnym. Pamätník odhalili pani Ing. Mária Branišová, dcéra nespravodlivo odsúdeného Vendelína Branišu a Vojtech Ottmar, predseda regionálnej organizácie Zväzu protikomunistického odboja. Pamätník posvätili Mgr. Ing. Ján Hallon z arcibiskupstva a náš pán farár František Mrkva. Slávnostný príhovor predniesol zástupca Ústavu pamäti národa PhDr. Peter Jašek. K slávnostnej atmosfére prispeli piesňami i členovia súboru Bohdanovčan. Na posedení v kultúrnom dome odzneli svedectvá rodinných príslušníkov politických väzňov. Česť všetkým, ktorí trpeli a boli prenasledovaní. Nezabúdame.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka