Navigácia

Obsah

Mesiac úcty k starším – posedenie s jubilantami a seniormi obce (26.10.2014) – nedeľné popoludnie patrilo v kultúrnom dome pozvaným jubilantom, ktorí sa v roku 2014 dožívajú 60, 70, 80 a 90 rokov. Pozvanie obecného úradu prijali i ďalší starší občania našej obce. Prítomných pozdravili i žiaci základnej školy a odovzdali babičkám pekné srdiečka. Starosta obce vo svojom príhovore poďakoval seniorom za ich doteraz vykonanú prácu a zaželal im veľa zdravia do ďalších rokov života. Spevácky súbor seniorov Bohdanovčan svojim vystúpením ukázal, že aj v staršom veku je pekné stretávať sa, zbierať a uchovávať krásne piesne a odovzdať ich ďalším generáciám. K dobrej nálade prítomných občanov prispela najmä dychová hudba Križovianka s ľudovým rozprávačom.

 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka