Navigácia

Obsah

Medzinárodný deň detí (30.5.2014)

Myšlienka MDD vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve v roku 1925. Na tento sviatok oslavujúci sa 1. júna, sa tešia všetky deti.  Býva dobrým zvykom, že v školách sa vtedy neskúša. V našej obci i tento rok, v sobotu 30.mája, zorganizovala obec za nezištnej pomoci ZŠ s MŠ a DHZ športovo súťažný deň, spojený s ukážkami hasenia požiaru a hasičskej techniky. S vďakou treba spomenúť aktivitu Mgr. Juraja Jančeka, ktorý zorganizoval niekoľkodňovú výstavu stavebnice LEGO. Deti i dospelý s úžasom mali možnosť prezrieť si umelecké výtvory šikovných rúk. Aj tento rok sviatok detí spestril p. Bohuš Horváth so svojimi koníkmi. Dobré občerstvenie a dobrá nálada sa niesla zo všetkých strán okolo kultúrneho domu. Ďakujeme všetkým, čo sa o to pričinili.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka